95335363

SEO-ekspert

"SEO-ekspert" er en misbrukt betegnelse

 

Mange bedrifter søker etter SEO-ekspert hver måned. Dessverre er ikke «SEO-ekspert» en beskyttet tittel, og det leder til at mange inkompetente folk betegner seg selv som det. Vær varsom når du vurderer hvem som skal gå hjelpe deg. Her er mine anbefalinger. 

SEO-ekspert

SEO Ekspert – En Uklar Tittel

Begrepet «SEO ekspert» er utvannet; det er ingen beskyttet tittel, noe som betyr at hvem som helst kan kalle seg en ekspert. En ekte ekspert bør ha spesifikk dyktighet og sakkyndighet innen SEO, men uten offisiell utdanning eller sertifisering innen feltet, blir det vanskelig å verifisere ekspertisen.

SEO-ekspert og SEO-spesialist

Mens «spesialist» kan indikere en viss dybde av kunnskap innen et felt, med forventning om formell utdanning eller spesialisering, mangler SEO en slik formell utdanningsvei. Dermed er både titler som «spesialist» og «ekspert» i SEO-verdenen subjektive og kan ofte misbrukes.

Min tilnærming

Selv om jeg har omfattende erfaring og har bidratt til suksessen til mange kjente merkevarer, unngår jeg å kalle meg selv en «ekspert». Jeg verdsetter integritet og troverdighet høyere enn titler. Effektivt SEO-arbeid handler om å løse konkrete problemer og oppnå målbare resultater, ikke om selvutnevnte titler. SEO er et av verktøyene i «verktøykassen min», og i verste fall så betegner jeg meg selv som «SEO-nerd» eller som «lidenskapelig opptatt av søkemotoroptimalisering».

SEO-konsulent

Betegnelsen «SEO-ekspert»

Begrepet «SEO ekspert» er utvannet; det er ingen beskyttet tittel, noe som betyr at hvem som helst kan kalle seg en ekspert. En ekte ekspert bør ha spesifikk dyktighet og sakkyndighet innen SEO, men uten offisiell utdanning eller sertifisering innen feltet, blir det vanskelig å verifisere ekspertisen.

Spesialist vs. Ekspert

Mens «spesialist» kan indikere en viss dybde av kunnskap innen et felt, med forventning om formell utdanning eller spesialisering, mangler SEO en slik formell utdanningsvei. Dermed er både titler som «spesialist» og «ekspert» i SEO-verdenen subjektive og kan ofte misbrukes.

Min tilnærming

Selv om jeg har omfattende erfaring og har bidratt til suksessen til mange kjente merkevarer, unngår jeg å kalle meg selv en «ekspert». Jeg verdsetter integritet og troverdighet høyere enn titler. Effektivt SEO-arbeid handler om å løse konkrete problemer og oppnå målbare resultater, ikke om selvutnevnte titler.

Min erfaring er at dyktige SEO-rådgivere har ydmykhet og integritet. De viser til hva de har gjort, hvilke resultater de har fått til, samt vurderer din situasjon på en sofistikert måte med genuine råd som de har et emosjonelt eierskap til. Et steg videre er å vise til feil som de selv har gjort, eller feil som andre har gjort som de har lært av for å minimere risikoen for at du skal lide samme skjebne.

 

Å Være en Ekte Ekspert

En ekte ekspert innen SEO har dybdekunnskap om både tekniske og innholdsmessige aspekter av SEO, samt evnen til å takle unike utfordringer. Ekspertise er demonstrert gjennom løsning av komplekse problemer og evnen til å tilpasse strategier som møter klientens spesifikke behov.

 

Hva er en SEO-ekspert?

En SEO-ekspert mestrer alle sentrale aspekter innen SEO-faget som teknisk SEO, SEO-analyse, søkeordsanalyser, søkemarkedsplanlegging, SEO-strategi, SEO for innhold, linkebygging, UX og gjerne CRO.

 

Hvordan velge SEO ekspert?

 1. Definer ditt behov: Vær spesifikk om hvilket problem eller mål du trenger hjelp til å løse.
 2. Søk etter erfaring: Se etter en SEO-profesjonell med dokumenterte suksesshistorier, relevant erfaring og en personlighet som du vil matche å samarbeide med.
 3. Integritet og ydmykhet: Velg noen som er ærlige om deres ferdigheter og begrensninger.
 4. Kommunikasjon: En kompetent «SEO-ekspert» forstår viktigheten av klar og åpen kommunikasjon.
 5. Problemløsnings evne: Søk etter noen som har en sterk historie med å løse komplekse SEO-relaterte problemer. Presenter et case for å lage en SEO-strategi for at du skal rangere bedre på «søkefrase X»

Konklusjon

Å velge riktig SEO ekspert er kritisk for din virksomhets online suksess. Det handler ikke bare om å finne noen med riktig tittel, men om å finne en partner som kan jobbe sammen med deg for å oppnå dine mål. Ved å følge disse retningslinjene, kan du øke sjansen for å finne en sann ekspert som kan levere reelle resultater for din virksomhet.

Andre tips for å finne riktig SEO-ekspert:

1. Problemløser mindset

En dyktig SEO-rådgiver skiller seg ut gjennom sin evne til å identifisere og løse komplekse utfordringer. Dette krever ikke bare teknisk kunnskap, men også kreativ tenkning og en metodisk tilnærming til problemløsning. For eksempel, ved å identifisere underpresterende innhold og forstå hvorfor det ikke rangerer godt, kan en dyktig rådgiver utvikle en strategi for innholdsforbedring eller omstrukturering som adresserer problemets kjerne.

2. Ansvarsbevisst holdning

SEO-rådgivere må vise en høy grad av ansvarsbevissthet for de strategiene de implementerer. Dette innebærer en forpliktelse til å følge opp og justere disse strategiene basert på ytelse og feedback. Ansvarsbevissthet reflekteres også i hvordan rådgiveren håndterer uforutsette utfordringer eller tilbakeslag, og deres vilje til å stå ansvarlig for resultater.

 

3. Ærlighet

Dersom noe går galt, så kan det for noen friste med å gjemme seg bak oppdragsgivers mangel på innsikt og kompetanse. En utfordring kan være at SEO-rådgivere glorifiserer sine egne resultater, og unnlater å adressere problemer som har oppstått. Ærlighet er avgjørende i kommunikasjonen mellom deg og din SEO-rådgiver. De bør være transparente om både positive og negative ting som forekommer. 

 

4. Analytiske evner

En dyktig SEO-rådgiver må kunne tolke komplekse datamengder for å forstå brukeratferd, søketrender, og nettstedets ytelse. Dette er fundamentalt for å kunne diagnostisere problemer som oppstår og for å foreslå en «kur» for å løse problemer eller for å nå et spesifikt mål.

 

5. Risikotenking

SEO innebærer en viss grad av risiko, man må velge mellom flere alternativer for flere problemstillinger, og da må man evne å se ulempen ved handlingsalternativene, hvordan de skal håndteres og eventuelt ha en backup plan for å reversere tiltaket. En god rådgiver kan vurdere risiko mot potensiell belønning og veilede deg gjennom trygge valg.

 

6. Kommunikasjonsferdigheter

Som SEO-rådgiver, så samarbeider man ofte med flere interessenter:

 • Daglig leder
 • Markedsførere
 • Eier av bedriften
 • Andre ansatte
 • Eksterne konsulenter (designere, tekstforfattere, journalister, utviklere osv.)

Evnen til å kommunisere komplekse ideer på en forståelig måte er viktig, og rådgiveren bør helst evne å tilpasse kommunikasjonen til de aktuelle interessentene slik at de samarbeider best mulig og for løst oppgavene mest mulig effektivt.

7. Samarbeid med Interessenter

SEO-suksess krever ofte innsats fra flere avdelinger innen en organisasjon. En SEO-rådgiver må kunne samarbeide og koordinere innsatsen mellom disse gruppene.

8. Etisk Tilnærming

Din SEO-rådgiver bør alltid følge etiske retningslinjer og unngå «black hat» teknikker som kan skade nettstedets langsiktige suksess.

9. Lovlydighet

Overholdelse av søkemotorenes retningslinjer er kritisk. En SEO-strategi bør aldri kompromittere nettstedets integritet eller rangering gjennom uetiske metoder.

10. Investor Mindset

Se på SEO som en investering i din bedrifts fremtid. En god rådgiver forstår viktigheten av å bygge bærekraftig trafikk og rangeringer over tid.

11. Business Mindset

En SEO-rådgiver bør forstå din forretningsmodell, marked, og konkurransesituasjon for å kunne integrere SEO-strategier som støtter dine overordnede forretningsmål.

12. Grunnleggende SEO-Kunnskap

En rådgiver må ha en solid forståelse av alle aspekter ved SEO, inkludert teknisk SEO, innholdsoptimalisering, og linkbygging.

13. Kreativitet

For å skille seg ut i søkemotorene, kreves det ofte kreative løsninger. Dette kan inkludere unikt innhold, innovative kampanjer, eller nye måter å engasjere brukere på.

14. Kunnskap om UX

En god SEO-strategi tar hensyn til brukeropplevelsen. Nettstedet ditt bør være intuitivt og enkelt å navigere for både brukere og søkemotorer.

15. Overvåking

SEO er en kontinuerlig prosess. En rådgiver må regelmessig overvåke nettstedets ytelse og justere strategier basert på nye data og markedsendringer.

Testing av Samarbeid

Før du forplikter deg til et langsiktig samarbeid, bør du teste SEO-rådgiverens kompetanse gjennom et pilotprosjekt. Dette kan være en spesifikk kampanje eller et målrettet område av nettstedet ditt. Evaluer resultatene nøye, både i form av trafikkøkning og forbedringer i søkemotorrangeringer, samt rådgiverens kommunikasjon og samarbeidsvillighet gjennom prosessen.

Lurer du på noe?

Harald Westre


Markedsfører

Forretningsutvikler

Investor

harald westre

Kort om Harald

Utdanning
Markedskommunikasjon ved handelshøyskolen BI

Erfaring

 • Jobbet med markedsføring og salg siden 2009
 • Startet å jobbe med nettsider og SEO i 2010
 • Erfaring fra noen av Norges største digitale byråer som rådgiver og fagleder
 • Har jobbet med flere av Norges største merkevarer

 

Entreprenørskap

Kompetanse

 • Markedskommunikasjon
 • Merkevarebygging
 • Kampanjeutvikling
 • Webanalyse
 • SEO
 • CRO
 • Søkemotormarkedsføring
 • Salg
 • Forretningsutvikling
 • Personlig salg

Noen caser fra den siste tiden

Nimo logo

+ 120% organisk trafikk 

+ 52% organiske konverteringer

+ 79% direkte konverteringer

Safedrive

+ 231,42% konverteringsgrad

+ 389,16% transaksjoner

+ 323,70% omsetning på nett

Harwest logo

+ 308% organisk trafikk 

+ 4000% leadsøkning 

+ 50% omsetningsøkning

Treningsgiganten logo

+ 623% organisk trafikk 

+ 138% konverteringsgrad

+ 1339% omsetning

harald westre logo

+ 28,91% organisk trafikk 

+ 44,12% sidevisninger i Google

+ 45,97% klikk til tjenestesidene

Best Shape

+ 576% total trafikk

+ 673% organisk trafikk

+ 262% sidevisninger i Google

Andre bedrifter som Harald har jobbet med

bedrifter

Hva sier klienter om Harald?

Ekstrem forbedring av omsetning og konverteringsgrad!

Jeg ville forbedre konverteringsgraden til nettbutikken til Safedrive for å sikre best mulig vekst. På anbefalinger tok vi kontakt med Harald for å høre om han kunne hjelpe oss med CRO. 

 
Etter noen måneders samarbeid har Harald hjulpet oss med å forbedre konverteringsgraden betydelig og bidratt til å øke omsetningen vår med 323%. Jeg opplever Harald som svært dyktig, profesjonell og ærlig. 
 
Jeg vil helst ikke anbefale Harald, da jeg vil ha han for meg selv.
Magnus Wester

Eier og daglig leder, Safedrive

Enorm økonomisk gevinst!
Harald sitter med uvurderlig kunnskap og er garantert blant de beste i Norge på hans felt, om ikke den beste.

Etter omtrent 6 måneder med samarbeid så sitter jeg igjen med enorm kunnskap som jeg ikke visste eksisterte, og har strategier jeg bruker hver eneste dag. Samtidig har det vært en enorm økonomisk gevinst, hvor jeg har økt omsetning med hele 1339% i forhold til fjoråret. 

Markus Klepp

Eier og daglig leder, Treningsgiganten

Betydelig økt organisk synlighet og trafikk
"Gjennom SEO-tjenester som teknisk SEO analyse (Teknisk SEO audit) og SEO-hjelp for lansering av ny nettside for Beauty House, som innebar at vi la ned nettbutikken vår og kun fokuserte på tjenestene som vi tilbyr, sørget Harald for en trygg overgang. Vi økte trafikken totalt sett fra Googles organiske resultat med 28,91% og sidevisningene våre i Google økte med 44,12%. I tillegg økte vi den organiske trafikken fra Google til tjenestesidene våre med 45,97%. Harald håndterte prosjektet profesjonelt, og sikret et godt samarbeid med både designere og utviklere."
Adi Velic

Eier og daglig leder, Beauty House

Stort faglig utbytte

"På anbefalinger booket vi inn Harwest (Harald Westre) for å holde et SEO-foredrag for Digital Innholdsproduksjons-studentene ved Fagskolen Kristiania.

Foredraget var strukturert og pedagogisk, og Harald evnet å bryte ned SEO til lett forståelige deler som resulterte i at vi satt igjen med et stort praktisk utbytte." 

Øyvind Næss

Faglig studieleder, Digital Innholdsproduksjon, Fagskolen Kristiania | Oslo