95335363

SEO-byrå i Norge

16 tips for valg av SEO-byrå

 

Hva bør du egentlig se etter og hvordan bør du gå frem for å lykkes med å finne et godt SEO-byrå? Her deler jeg mine erfaringer. 

Kort om SEO-byrå

 • En SEO-byrå er en bedrift som selger og leverer SEO-tjenester.
 • SEO-byråer kan hjelpe deg med å bli mer synlig i søkemotorenes organiske søkeresultat.
 • SEO-byråer i Norge har varierende kompetanse og kvalitet.
 • Dessverre har mange SEO-byråer begrenset kunnskap
 • For å jobbe med SEO finnes ingen offisiell utdanning eller en god akkreditering. 

Kort om Harald

 • Grunnlegger av Harwest AS, spesialisert i SEO, CRO, og digital markedsføring.
 • Startet å jobbe med SEO i 2010, og har siden den tid utviklet en dyp forståelse for feltet.
 • Har jobbet i flere digitale byråer som rådgiver, fagleder, og konsulent, med et bredt spekter av ansvarsområder.
 • Ansvarlig for rekruttering og opplæring av SEO-rådgivere hos tidligere arbeidsplasser.
 • Har jobbet med flere av Norges største merkevarer, og bidratt til deres suksess gjennom effektive SEO-strategier.
 • Ledet det tekniske SEO-arbeidet for Statoil (nå Equinor) under deres merkevareendring, og sikret sømløs bevaring av organisk trafikk.
 • Driver en populær faggruppe om digital markedsføring i Norge med flere tusen medlemmer.
 • Harald misliker tittelen «SEO-ekspert» da den er utvannet pga. misbruk hos selvkårede eksperter som besitter tynn kompetanse. 
 • Har tatt en kritisk og innovativ tilnærming til den tradisjonelle forretnings- og arbeidsmodellen i SEO-bransjen med eget selskap. 

Fordelen med SEO-byråer

SEO-byråer har ofte flere ansatte som jobber med SEO, det gjør at de kan ha et fagmiljø der de ansatte styrker hverandres kompetansenivå. I tillegg har de gjerne flere klienter som de hjelper, noe som gir dem inspirasjon og breddekompetanse som kan overføres mellom industrier.

Problemet med SEO-byråer

Kopmetansenivået varierer fra byrå til byrå og rådviger til rådgiver.

Det er mye svinn med tanke på tidsbruk for å sjekke diverse systemer og kommunikasjon på e-post og telefon.

SEO-rådgivere i byråer har forskjellige personlige styrker og svakheter, noen er dyktige på SEO-teori, mens andre er dyktig på gjennomføring av prosjekter.

SEO-markedet florerer med selvkårede eksperter, varierende kvalitet og varierende evner til å skape verdi for deg. Din jobb er å sørge for at du finner et kompetent byrå som både besitter nødvendig kunnskap om SEO, har et markedsføring mindset, business mindset, har gode holdninger og er en god match for din bedrifts behov med tanke på menneskelige egenskaper. 

Ofte så vet ikke bedriftseiere, markedsførere eller daglige ledere hva det innebærer å jobbe med SEO og hva som skal til for å lykkes med SEO. Jeg kan sterkt anbefale deg å få praktisk erfaring med faget først, det gjør deg mer kritisk tenkende og bedre skikket til å vite hva du faktisk trenger og hva du skal bestille. 

Personlig så har jeg flere faktorer som jeg setter pris på hos personer som jeg samarbeider med som jobber med SEO.

SEO-byrå

Dårlige SEO-byråer kan få deg straffet

Husk at tittelen «SEO-rådgiver» ikke er beskyttet; hvem som helst kan i prinsippet kalle seg det. Dette gjør søket etter kvalifisert hjelp utfordrende. Jeg liker å sammenligne prosessen med å finne kvalitets-SEO-hjelp med å velge toalettpapir: Det er stor forskjell på kvalitet, og det du velger, kan enten løse problemet ditt på en behagelig måte eller i verste fall skade mer enn det hjelper. For din bedrift kan dårlig SEO-hjelp være direkte destruktivt.

Definer hensikten med å leie inn et SEO-byrå

Forstå nøye hvorfor du vurderer å leie inn et SEO-byrå. Er målet å forbedre nettstedets generelle synlighet, øke trafikk, forbedre rangeringer for spesifikke søkeord, eller en kombinasjon av disse? En klar hensikt vil veilede dine beslutninger og kommunikasjon med byrået.

Definer tydelige mål som du ønsker å nå med hjelp av SEO-byrå

Sett opp spesifikke og målbare mål for SEO-innsatsen. Dette kan være mål som å oppnå en viss prosentvis økning i organisk trafikk innen et bestemt tidsrom, forbedre organisk rangering for nøkkelord som er kritiske for virksomheten, eller øke konverteringsraten fra trafikken. Tydelige mål gjør det enklere å vurdere fremgang og resultatene av SEO-arbeidet.

Hva bør en SEO-rådgiver kunne?

 • Teknisk SEO
 • Søkeordsanalyser
 • Intensjonsanalyser
 • Gapanalyser
 • Konkurrentanalyser
 • Søkemarkedsplanlegging
 • Investeringsplanlegging
 • Optimalisering av innhold og landingssider
 • Hvordan man bygger linker (link building)
 • Negativ SEO (hva kan gjøre at man rangerer dårligere?)
 • Forståelse for hvordan man skalerer bedriften sine SEO-resultater
 • Forståelse for brukeropplevelse (UX).
 • En dyktig SEO-rådgiver må også være kreativ og kunne tenke utenfor boksen for å differensiere din nettside fra konkurrentene.

Personlige Egenskaper

Personlige egenskaper som vil gagne samarbeidet deres:

 • Løsningsorientering
 • Ansvarsbevissthet
 • Ærlighet
 • Analytiske evner
 • Prosjektledelse
 • Handlingsrettet
 • Gjennomføringsevne
 • Kommunikasjonsferdigheter for å engasjere interessenter

Disse egenskapene er ikke direkte relatert til SEO-kunnskap, men er fundamentale for en rådgivers evne til hjelpe deg med å levere og å vokse over tid.

Kommunikasjon og samarbeid

Evnen til å kommunisere effektivt med ulike interessenter, inkludert utviklere, designere, og ansatte, er avgjørende. En god SEO-rådgiver fungerer som limet i prosjektet, bidrar til et godt arbeidsmiljø, og sikrer framdrift og resultater.

Dårlige mennesker som du bør unngå

Negative personer som holder bedriften igjen for å vokse er som en kreftsvulst for bedrifter. Deres holdninger og humør forplanter seg blant menneskene som er i og utenfor organisasjonen. 

Jeg har både hatt kolleger «toxic» og har samarbeidet med eksterne personer med høy grad av «toxic» atferd og oppførsel, de gjør mer skade enn nytte til tross for at de kanskje er flinke til visse oppgaver.

Disse bør du droppe, og hvis du allerede har en eller flere slike personer i bedriften, så vil jeg anbefale deg å kvitte deg med dem, og hvis det er vanskelig så bør du fjerne dem fra å kunne interagere med interessentene som faktisk jobber med å få din bedrift opp og fram.

Gode mennesker som du bør omfavne og ta vare på

Dette er mennesker som du merker at både har gode intensjoner, men som også demonstrerer det gjennom samarbeidet deres. Du kan føle at de bryr seg og er lidenskapelige for SEO og det å samarbeide med akkurat deg. De ser optimistisk på situasjoner og øyner muligheter som ikke negative personer gjør. Dette er mennesker som vil vokse gjennom samarbeidet deres, og det vil lønne seg både på kort og lang sikt. 

Under kan du lese mer om mine 15 konkrete tips som jeg mener at du bør ta hensyn til når du ser etter SEO-byråer.

 

1. Lær litt SEO før du bestiller

Før du engasjerer et SEO-byrå, skaff deg en grunnleggende forståelse av SEO. Dette vil ikke bare gjøre det mulig for deg å stille informerte spørsmål, men også hjelpe deg å vurdere byråets forslag og strategier mer kritisk. Kunnskap om SEO gir deg bedre forutsetninger for å velge riktig partner og forstå arbeidet de utfører.

2. Bestill en strategi fra de som du vurderer

Vurder å betale for en strategi eller handlingsplan som du selv kan implementere. Dette gir deg hands-on erfaring med SEO og en mulighet til å vurdere byråets kompetanse. Hvis du imidlertid finner ut at du ikke har kapasitet eller ønske om å gjennomføre arbeidet selv, kan du leie byrået til å utføre de nødvendige tiltakene basert på strategien. Dette gir en fleksibel tilnærming til SEO, hvor du kan velge nivået av egen involvering.

Fortsettelsen av denne prosessen vil innebære flere steg som tar for SEO-byråer, forbereder seg på samarbeidet, og sikrer at man oppnår ønskede resultater gjennom en kontinuerlig dialog og tilpasning av strategien.

3. Evaluer SEO-byråets erfaring og resultater

Undersøk byråets tidligere suksesser, inkludert case-studier og kundeanmeldelser. Spør etter eksempler på hvordan de har hjulpet kunder med lignende utfordringer som din virksomhet står overfor. Erfaring innen din spesifikke bransje kan være spesielt verdifull.

4. Forstå byråets SEO-strategi og tilnærming

Be om en oversikt over strategien og metodene SEO-byrået vil bruke for å nå dine mål. En god SEO-partner bør kunne forklare sin tilnærming på en klar og forståelig måte, inkludert hvordan de planlegger å forbedre både teknisk SEO, innhold, og oppbygging av lenker.

5. Sørg for regelmessig rapportering og kommunikasjon

Et godt SEO-byrå bør tilby regelmessig rapportering som viser fremgangen mot dine definerte mål. Diskuter kommunikasjonsfrekvens og format for disse rapportene. God kommunikasjon er nøkkelen til et fruktbart samarbeid. Du bør ha dine egne verktøy som du selv følger med på for å validere og vurdere arbeidet deres. En fin start er å bruke Google Search Console for å overvåke utviklingen til synligheten din, i kombinasjon med Google Analytics 4.

6. Avklar forventninger til resultater og tidslinjer

SEO er en langsiktig investering, og det er viktig å ha realistiske forventninger til både tidslinjer og potensielle resultater. Diskuter med byrået om hva som er realistisk å oppnå og i hvilken tidsramme.

7. Planlegg for justeringer i strategien

SEO-landskapet endrer seg kontinuerlig, og strategien kan trenge justeringer underveis. Sørg for at det er enighet om hvordan slike justeringer vil bli håndtert, inkludert hvordan beslutninger tas og kommuniseres.

8. Undersøk byråets forståelse av din virksomhet og målgruppe

Det er viktig at SEO-byrået har en god forståelse av din virksomhet, dine produkter eller tjenester, og din målgruppe. Dette vil sikre at SEO-arbeidet er målrettet og relevant for de som søker etter det du tilbyr.

9. Vurder byråets bruk av verktøy og teknologi

Spør om hvilke verktøy og teknologier byrået bruker for søkeordsanalyse, sporing av rangeringer, analyse av nettstedets ytelse, og andre viktige aspekter ved SEO. Moderne verktøy kan gi viktige innsikter som informerer strategien.

10. Forstå kostnadsstrukturen

Klarhet om kostnadene er essensielt. Forstå hvordan byrået priser sine tjenester, om det er basert på timepris, fast pris for spesifikke tjenester, eller en månedlig abonnementsmodell. Spør også om det er noen skjulte kostnader.

Ved å følge disse trinnene kan du øke sannsynligheten for å velge et SEO-byrå som ikke bare forstår dine behov og mål, men som også kan levere resultater som matcher din investering. Samarbeidet bør være basert på gjensidig forståelse, tillit, og en klar kommunikasjonslinje for å sikre at SEO-arbeidet bidrar til din virksomhets vekst og suksess.

11. Sjekk referanser og kundeanmeldelser

Det er viktig å sjekke byråets referanser og lese anmeldelser fra tidligere kunder for å få innsikt i deres erfaringer. Dette kan gi deg en god indikasjon på byråets pålitelighet, kvalitet på arbeid, og kundeservice.

12. Diskuter byråets etterlevelse av SEO-retningslinjer

Sørg for at SEO-byrået følger Googles retningslinjer F.eks. Bruk av «black hat» og «grey hat» SEO-tjenester kan føre til straff fra søkemotorer og skade nettstedets synlighet på lang sikt. Personlig vil jeg anbefale deg å samarbeide med et SEO-byrå som hjelper Google med oppfylle sin visjon og misjon, her er min oppsummering av deres visjon og misjon i en setning; Gjøre søkemotoren så kraftig at den forstår alt, slik at all informasjon i verden tilgjengeliggjøres på en nyttig måte. 

13. Vurder byråets evne til innovasjon og tilpasning

SEO-verdenen endrer seg raskt, og det er viktig at byrået holder seg oppdatert med de siste trendene og algoritmeendringene. De bør være i stand til å tilpasse strategiene sine raskt for å møte nye utfordringer og utnytte nye muligheter.

14. Forstå kontrakten og avtalevilkårene grundig

Før du inngår en avtale, sørg for å forstå alle vilkårene i kontrakten, inkludert oppsigelsesbetingelser, betalingsvilkår, og eventuelle garantier. Det er viktig å ha klare avtaler for å unngå misforståelser senere.

15. Planlegg for langsiktig samarbeid

SEO er en kontinuerlig prosess som krever langsiktig innsats for å oppnå og opprettholde gode resultater. Diskuter hvordan et langsiktig samarbeid kan se ut, og hvordan byrået kan bidra til kontinuerlig vekst og forbedring av nettstedets SEO.

16. Sørg for en dedikert kontaktperson eller team

Det kan være nyttig å ha en dedikert kontaktperson eller et lite team hos SEO-byrået som kjenner ditt nettsted og dine mål godt. Dette kan bidra til mer personlig service og effektiv kommunikasjon.

Spørsmål og svar

 

Hva er et SEO-byrå?

Et SEO-byrå er en forretningsenhet som spesialiserer seg på søkemotoroptimalisering, ofte forkortet som SEO. Byråets hovedmål er å hjelpe bedrifter med å forbedre sin synlighet i søkemotorenes organiske søkeresultater. Dette oppnås gjennom en rekke taktikker og strategier som inkluderer teknisk SEO, innholdsoptimalisering, og lenkebygging, blant annet. Et SEO-byrå kombinerer ofte bruk av menneskelige eksperter og teknologi for å oppnå sine mål.

Hvordan kan jeg velge det rette SEO-byrået?

Når du skal velge et SEO-byrå, er det viktig å først definere dine egne behov og mål med SEO-arbeidet. Forskning på byråets tidligere suksesshistorier, erfaring innenfor din industri, og kundeanmeldelser er sentralt. Det kan også være nyttig å be om case-studier eller eksempler på tidligere arbeid. Videre, vurder kommunikasjon og kjemi mellom deg og byrået, da dette er avgjørende for et fruktbart samarbeid.

Hvilke tjenester tilbyr et SEO-byrå?

Et SEO-byrå tilbyr vanligvis en rekke tjenester som er essensielle for å forbedre et nettsteds SEO. Disse inkluderer teknisk SEO-analyse og -optimalisering, innholdsanalyse og -skaping, lenkebygging, lokal SEO og mobiloptimalisering. Mange byråer tilbyr også tilleggstjenester som sosiale

Hvorfor er SEO viktig?

SEO er kritisk for enhver bedrift som ønsker å øke sin synlighet online. Ved å forbedre et nettsteds rangering i søkemotorenes organiske søkeresultater, kan bedrifter tiltrekke seg mer kvalifisert trafikk, som i sin tur kan øke konverteringer og salg. SEO er en kostnadseffektiv markedsføringsstrategi siden den fokuserer på brukere som aktivt søker etter dine produkter eller tjenester online.

Hvordan måler man suksessen til et SEO-byrå?

Suksessen til et SEO-byrå kan måles gjennom en rekke nøkkelindikatorer, inkludert forbedringer i rangering for målrettede søkeord, økning i organisk trafikk til nettstedet, og en økning i konverteringsrater. Det er også viktig å vurdere ROI (Return on Investment) av SEO-innsatsen for å sikre at pengene investert gir tilbake verdifull trafikk og kunder.

Hva bør man forvente av et SEO-byrå?

Klienter bør forvente et SEO-byrå å levere en klar og gjennomtenkt strategi som er skreddersydd for deres spesifikke mål. Byrået bør også tilby regelmessige oppdateringer og rapporter som demonstrerer fremgang og resultater. Videre, et godt SEO-byrå vil arbeide tett med klienten for å sikre at SEO-strategien integreres sømløst med den overordnede markedsføringsstrategien.

Hvordan integreres SEO med andre markedsføringsstrategier?

SEO bør ikke operere i et vakuum, men heller være en del av en helhetlig digital markedsføringsstrategi. Dette innebærer integrering med innholdsmarkedsføring, sosiale medier, e-postmarkedsføring, og betalt annonsering for å skape en kohesiv og flerkanals tilnærming. SEO kan forsterke og bli forsterket av andre markedsføringsaktiviteter, noe som bidrar til å bygge et sterkere digitalt fotavtrykk.

Hvordan kan man unngå vanlige fallgruver med SEO-byråer?

For å unngå vanlige fallgruver med SEO-byråer, er det viktig å gjøre grundig due diligence før du velger et byrå. Dette inkluderer å sjekke referanser, stille spesifikke spørsmål om strategi og taktikker, og å sørge for at byrået har en god forståelse av din bransje og mål. Unngå byråer som lover umiddelbare resultater eller bruker tvilsomme eller «black hat» SEO-teknikker som kan skade nettstedets langvarige SEO.

Hvilket byrå er Norges beste SEO-byrå?

Det er ikke arrangert et Norgesmesterskap i SEO, så tittelen som «Norges beste SEO-byrå» er det ingen som besitter. 

Finnes det andre kåringer?

Ja, det gjør det, men personlig så tar jeg kåringene med en klype salt. Jeg har ikke prioritert slike kåringer da jeg har vært mer opptatt av objektive resultater fra rapportene enn hva andre fagfolk synes om arbeidet mitt. Du må gjerne vurdere SEO-byråer som vinner priser, men du kan gå glipp av god kompetanse dersom du ignorerer alle andre som kan hjelpe deg hvis du gjør det.

Hva koster et SEO-byrå?

Det kommer helt an på omfanget av arbeidet. Et SEO-prosjekt kan koste fra kr 5.000,- eks mva og kan strekke seg opp mot flere millioner kroner. 

Hvilken lønn har SEO-rådgivere?

Dersom du vil ansette en SEO-rådgiver, må du beregne kr 500.000,- og 1.500.000,- i lønn. 

Er SEO-byråer akkreditert på noe vis?

Nei, det finnes ingen akkrediteringer for SEO-byråer.

 

Hvordan skaffe et godt SEO-byrå?

 1. Hør med ditt nettverk om en som de anbefaler
 2. Gjør research på egenhånd for å finne flere interessante byråer
 3. Test kunnskapen om SEO gjennom samtale
 4. Hør hva rådgiveren, som byrået vil tilegne deg, vil anbefale for å nå målet ditt
 5. Test leveransen med et betalt prosjekt for å evaluere resultater. Test gjerne flere byråer på denne måten. 
 6. Vurder kvalitet, resultater og kjemien som dere hadde før du går videre med ytterligere samarbeid

Hva bør en god SEO-rådgiver kunne?

 • Teknisk SEO
 • Taktisk optimalisering av innhold og landingssider (også omtalt som «on page SEO»
 • Strategi for optimalisering av en nettside
 • Prosjektledelse
 • Lenkebygging
 • Konverteringsoptimalisering (CRO)
 • Analyse
 • Markedsføring
 • Merkevarebygging
 • Kommunikasjon
 • Salg
 • Prioritering og planlegging
 • m.fl.

 

SEO-byråer i Norge

Bør jeg velge et lokalt SEO-byrå?

Nei, det trenger du ikke da jobben er digital og kan gjøres fra en datamaskin hvor som helst i verden. Dersom du trenger møter, så kan du ha møter online. Personlig har jeg hjulpet klientene mine fra land som Indonesia, USA, Thailand, Japan, Malaysia, Singapore, England, Ukraina osv. Prioriter på evne til å levere resultater fremfor lokale aktører. Hvis du likevel ønsker å finne en lokal aktør, så har jeg laget en liste med byråer i Norge under sortert etter hvilke byer de holder til i. Merk at selskapene kan ha endret seg. 

 

SEO-byråer i Bergen

 • B&B Marketing
 • BWP Marketing
 • ESG Media
 • Funbit
 • Mana Communication
 • Mediehuset Bergen
 • Nordic Social
 • SWML
 • Robust Media
 • Vidi 

SEO-byråer i Oslo

 • Harwest
 • iProspect
 • Inevo
 • Search Planet
 • Nettrafikk
 • Optimal Norge
 • Knowit
 • Rocket
 • Semway
 • Synlighet
 • Solid Media

 

SEO-byråer i Trondheim

 • Between Marketing
 • Digi Publishing
 • HK Link
 • Nuet Marketing
 • Smidesang & Lyng
 • Wabi Marketing
 • Wunderbrand

Harald Westre


Markedsfører

Forretningsutvikler

Investor

harald westre

Kort om Harald

Utdanning
Markedskommunikasjon ved handelshøyskolen BI

Erfaring

 • Jobbet med markedsføring og salg siden 2009
 • Startet å jobbe med nettsider og SEO i 2010
 • Erfaring fra noen av Norges største digitale byråer som rådgiver og fagleder
 • Har jobbet med flere av Norges største merkevarer

 

Entreprenørskap

Kompetanse

 • Markedskommunikasjon
 • Merkevarebygging
 • Kampanjeutvikling
 • Webanalyse
 • SEO
 • CRO
 • Søkemotormarkedsføring
 • Salg
 • Forretningsutvikling
 • Personlig salg

Noen caser fra den siste tiden

Nimo logo

+ 120% organisk trafikk 

+ 52% organiske konverteringer

+ 79% direkte konverteringer

Safedrive

+ 231,42% konverteringsgrad

+ 389,16% transaksjoner

+ 323,70% omsetning på nett

Harwest logo

+ 308% organisk trafikk 

+ 4000% leadsøkning 

+ 50% omsetningsøkning

Treningsgiganten logo

+ 623% organisk trafikk 

+ 138% konverteringsgrad

+ 1339% omsetning

harald westre logo

+ 28,91% organisk trafikk 

+ 44,12% sidevisninger i Google

+ 45,97% klikk til tjenestesidene

Best Shape

+ 576% total trafikk

+ 673% organisk trafikk

+ 262% sidevisninger i Google

Andre bedrifter som Harald har jobbet med

bedrifter

Hva sier klienter om Harald?

Ekstrem forbedring av omsetning og konverteringsgrad!

Jeg ville forbedre konverteringsgraden til nettbutikken til Safedrive for å sikre best mulig vekst. På anbefalinger tok vi kontakt med Harald for å høre om han kunne hjelpe oss med CRO. 

 
Etter noen måneders samarbeid har Harald hjulpet oss med å forbedre konverteringsgraden betydelig og bidratt til å øke omsetningen vår med 323%. Jeg opplever Harald som svært dyktig, profesjonell og ærlig. 
 
Jeg vil helst ikke anbefale Harald, da jeg vil ha han for meg selv.
Magnus Wester

Eier og daglig leder, Safedrive

Enorm økonomisk gevinst!
Harald sitter med uvurderlig kunnskap og er garantert blant de beste i Norge på hans felt, om ikke den beste.

Etter omtrent 6 måneder med samarbeid så sitter jeg igjen med enorm kunnskap som jeg ikke visste eksisterte, og har strategier jeg bruker hver eneste dag. Samtidig har det vært en enorm økonomisk gevinst, hvor jeg har økt omsetning med hele 1339% i forhold til fjoråret. 

Markus Klepp

Eier og daglig leder, Treningsgiganten

Betydelig økt organisk synlighet og trafikk
"Gjennom SEO-tjenester som teknisk SEO analyse (Teknisk SEO audit) og SEO-hjelp for lansering av ny nettside for Beauty House, som innebar at vi la ned nettbutikken vår og kun fokuserte på tjenestene som vi tilbyr, sørget Harald for en trygg overgang. Vi økte trafikken totalt sett fra Googles organiske resultat med 28,91% og sidevisningene våre i Google økte med 44,12%. I tillegg økte vi den organiske trafikken fra Google til tjenestesidene våre med 45,97%. Harald håndterte prosjektet profesjonelt, og sikret et godt samarbeid med både designere og utviklere."
Adi Velic

Eier og daglig leder, Beauty House

Stort faglig utbytte

"På anbefalinger booket vi inn Harwest (Harald Westre) for å holde et SEO-foredrag for Digital Innholdsproduksjons-studentene ved Fagskolen Kristiania.

Foredraget var strukturert og pedagogisk, og Harald evnet å bryte ned SEO til lett forståelige deler som resulterte i at vi satt igjen med et stort praktisk utbytte." 

Øyvind Næss

Faglig studieleder, Digital Innholdsproduksjon, Fagskolen Kristiania | Oslo